Cax-Namex (suterot)

Teliz mal Wikipedia.
Cax-Namex

Cax-Namex ( farsavon شاهنامه - Shāh-Nāmeh ).

Ezlopik ke Tus va folvafa izva ke alub-sanoy gazik askiyis va Irana mali Djamcid vundgradilik kali arabafa tolgenira reizur. Mali xanta, toloy nazbeik ke Feridun gazik va berik lickon atad. Teniskafa geja kev Turan patecta roneon ( Rostam, gradilik « pof dum fuzol », va intaf Soxrab nazbeik zanis va Turan koeon megrupeson aytar ) az talteon mal Iskandar olgalicusik daned. Taboxaxe va griawinafa tamava dere tir tela taneafa cugexa ke witafa farsava.

Ewava va Cax-Namex

Cax-Namex
XANTO
Vergumvelt شاهنامه - Shāh-Nāmeh
Sutesik Firdausi
Ava Persava
Suterotinda Ezla
Evla 1010
betara teza
  Tuveli icde Suteroteem 
Cax-Namex, nubasuteks