Yona awalkafa gloga (suterot)

Teliz mal Wikipedia.
Yona awalkafa gloga

Tcitcikov ta degutafa lustera va yona « awalkafa gloga » va Rossia exuler. Awalkafa gloga tid tawadayik xonukayas radimi otulara : sinafa arburera « moe valdig » ko yona sumefa winka va seotara va yon taway iku miaziliks ke Soka pu in zanudar. Lingeson va yona « afra isu fogra ke rossiik » kan intaf rotakaf gradilik is yon kakeven pilkotik, ise ebleson va « kalizira va aklaf trig dem yona straca lize minafa blira titdiblawer », Gogol va dilfura va intafa yona « Ezla » abdiwiyir. Va toleafa pakava va dana anteyatar ; abica stogoyexa anton lapted.

Dere rupel

  • Nikolay Gogol : Rossiavaf suterotik ( 1809-1852 )
  • Rossiavafo xanto, dene Wikisource : [1]

Yunkeks

Konak yunkeks gan A- F- Marx, piskura ba 1901

Yona awalkafa gloga
XANTO
Vergumvelt Мёртвых душ
Sutesik Nikolay Gogol
Ava Rossiava
Suterotinda Berpot
Evla 1842
betara teza
  Tuveli icde Suteroteem 
Yona awalkafa gloga, taneafa xantofa piskura, 1842