Aller au contenu

Xusol (Pseudantechinus ningbing)

Teliz mal Wikipedia.
Xusol Va tiyara di terektal
Pseudantechinus ningbing
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Volveydansok Vertebrata
Pula Mammalia
Volveypula Theria
Tolvolveypula Eutheria
Veem Dasyuromorphia
Yasa Dasyuridae
Volveyyasa Dasyurinae
oxi
Pseudantechinus
Tate, 1947
katca
Pseudantechinus ningbing
Kitchener, 1988
  Tuveli icde Sulemopa 
Tigixo ke katca valenttalte Australia

Xusol (Pseudantechinus ningbing) tir tana moukolafa katca ke Pseudantechinus oxi vey Dasyuridae yasa ( Dasyurinae volveyyasa ) ke DASYUROMORPHIA veem. Gan Kitchener bak 1988 taneon zo pimtayar.

Vexala dem apteem[betara | va krent betá]

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bata katca tir aptiskafa.

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Pseudantechinus ningbing (Kitchener, 1988)
  • (en) vuest- : CITES : Pseudantechinus ningbing
  • (en) vuest- : UICN : katca Pseudantechinus ningbing (Kitchener, 1988)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Pseudantechinus ningbing (Kitchener, 1988)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Pseudantechinus ningbing
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Pseudantechinus ningbing (Kitchener, 1988)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Pseudantechinus ningbing (Kitchener, 1988)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Pseudantechinus ningbing
  • (en) vuest- : NCBI : Pseudantechinus ningbing

Ara vuestexa[betara | va krent betá]

Kotavafa vuestesa xantaza[betara | va krent betá]


  Yaseem is oxieem ke Xusoldunol (Dasyuromorphia)
Xusedol (Thylacinidae)Xusedol (Thylacinus) | Xusikol (Myrmecobiidae)Xusikol (Myrmecobius) | Xusol (Dasyuridae)Xusol (Dasycercus)Xusol (Dasykaluta)Xusol (Dasyuroides)Xusol (Dasyurus)Xusol (Myoictis)Xusol (Neophascogale)Xusol (Parantechinus)Xusol (Phascolosorex)Xusol (Pseudantechinus)Xusumol (Sarcophilus)Xusol (Antechinus)Xusol (Micromurexia)Xusol (Murexechinus)Xusol (Murexia)Xusol (Paramurexia)Xusol (Phascomurexia)Xusol (Phascogale)Xusol (Antechinomys)Xusol (Ningaui)Xusol (Sminthopsis)Xusol (Planigale)
  Katceem is apteem ke Xusol (Pseudantechinus)
Xusol (Pseudantechinus bilarni) | Xusol (Pseudantechinus macdonnellensis) | Xusol (Pseudantechinus mimulus) | Xusol (Pseudantechinus ningbing) | Xusol (Pseudantechinus roryi) | Xusol (Pseudantechinus woolleyae)