Loma:Dasyuridae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 18 volveyloma, anton digir, ke 18 kotron.

A

D

M

N

P

S

Lomolkeem « Dasyuridae ».

Batu bu 106 tid koe bata loma, ke 106 varon.

X