Vexala dem niponavaf suterotik

  Tuveli icde Suteroteem 
Teliz mal Wikipedia.

Vexala dem suterotik ke Nipona ik niponavaf[betara | va krent betá]

Abdi XVII-eafa decemda[betara | va krent betá]

 • Kakinomoto no Hitomaro (VIII-eafa decemda)
 • Kûkai (774-835)
 • Ki no Tsurayaki (±868-945)
 • Murasaki Shikibu (±973-±1025)
 • Sei Shônagon (±995-±1012)
 • Dôgen (1200-1253)
 • Zeami (1363-1443)

XVII-XVIII-eafa decemda[betara | va krent betá]

 • Saikaku Ihara (1642-1693)
 • Bashô (1644–1694)
 • Monzaemon Chikamatsu (1653-1724)
 • Buson Yosa (1716-1784)
 • Akinari Ueda (1734-1809)
 • Ryôkan (1758-1831)
 • Bakin Takizawa (1767-1848)

XIX-eafa decemda[betara | va krent betá]

 • Koizumi Yakumo (1850-1904)
 • Ôgai Mori (1862-1922)
 • Inazô Nitobe (1862-1933)
 • Shiki Masaoka (1867-1902)
 • Sôseki Natsume (1867-1916)
 • Ichiyô Higuchi (1872-1896)

XX-eafa decemda[betara | va krent betá]

 • Katai Tayama (1872-1930)
 • Tôson Shimazaki (1872-1943)
 • Kafû Nagai (1879-1959)
 • Takuboku Ishikawa (1886-1912)
 • Junichirô Tanizaki (1886-1965)
 • Kyûsaku Yumeno (1889-1936)
 • Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927)
 • Eiji Yoshikawa (1892-1962)
 • Edogawa Ranpo (1894-1965)
 • Noe Itô (1895-1923)
 • Kenji Miyazawa (1896-1933)
 • Kikou Yamata (1897-1975)
 • Chiyo Uno (1897-1996)
 • Masuji Ibuse (1898-1993)
 • Yasunari Kawabata (1899-1972) - Nobel suterotaf poradroik ( 1968 )
 • Jun Ishikawa (1899-1987)
 • Yojiro Ishizaka (1900-1986)
 • Kazuo Watanabe (1901-1975)
 • Fumiko Hayashi (1903-1951)
 • Fumio Niwa (1904-2005)
 • Ango Sakaguchi (1906-1955)
 • Yasushi Inoue (1907-1991)
 • Takashi Nagai (1908-1951)
 • Osamu Dazai (1909-1948)
 • Seichô Matsumoto (1909-1992)
 • Yutaka Haniya (1910-1997)
 • Rinzô Shiina (1911-1973)
 • Taisen Deshimaru (1914-1982)
 • Shichirô Fukazawa (1914-1987)
 • Masao Maruyama (1914-1996)
 • Junji Kinoshita (1914-)
 • Hiroshi Noma (1915-1991)
 • Shûsaku Endô (1923-1996)
 • Ryôtarô Shiba (1923-1996)
 • Kôbô Abe (1924-1993)
 • Junnosuke Yoshiyuki (1924-1994)
 • Yukio Mishima (1925-1970)
 • Chie Nakane (1926-)
 • Shôzô Numa (1926-)
 • Akira Yoshimura (1927-)
 • Kiyohiro Miura (1930-)
 • Akiyuki Nosaka (1930-)
 • Sawako Ariyoshi (1931-1984)
 • Yasutaka Tsutsui (1934-)
 • Yumiko Kurahashi (1935-)
 • Kenzaburô Ôe (1935-) - Nobel suterotaf poradroik ( 1994 )
 • Yoshikichi Furui (1937-)
 • Agata Hikari (1943-1992)
 • Kenji Nakagami (1946 -1992)
 • Yûko Tsushima (1947-)
 • Mizuko Masuda (1948-)
 • Haruki Murakami (1949-)
 • Ryû Murakami (1952-)
 • Kazuo Ishiguro (1954-) - englavaf - Nobel suterotaf poradroik ( 2017 )