Mateo Falcone (suterot)

Teliz mal Wikipedia.
Mateo Falcone

Bat berpotam ba 03/05/1829 vergumvelton gu Lida ke Corsica, Mateo Falcone tir folvafa rupa izvorkon gu prostewaf selt ke Corsica is inafa porabeksa.

Vildeks

Milyoltaf koredik ke berpotam, Mateo Falcone, gu poik ke lizuk zo torigir lize rupa dilizer. Tire miltan koe widama ke Corsica poke uvoy koe Porto Vecchio do Giuseppa kurenikya is Fortunato konolese nazbeikye irubar.

Vaxe nazbeikye, Mateo Falcone va toloya nazbeikya ixam kureyena dikir. Mateo Falcone tir kulik blidas warzekseem ke intyon bonoltum is midusa tegira koe pilkotap.

Mateo Falcone tir mon alub-sandaf is omaf vox twistaf ise koe wida zo tarkapar. Ostik ayikye ke wida va teca kivara va korobutik satoled, i va ayik dere grupen nope inafa viltasa deksuca afizon lidam mielon, kore vema vas jontik viltanyasik ruldar. Konaktan nuve kalid da ino tuke viltasa deksuca isu rowokara kev kevlikye va takra ke kurenikya al mowar.

Berpotam bak muvugal bal gubef vielcek tozuwer. Mateo Falcone, dositano gan kurenik, va mona waveon su bulur enide va tan inaf bonoltum tigis sume pilkot di auzur.

Ta bata auzura Fortunato Falcone pu gadikeem erur kase rodositar. Voxen gadikye dirgar da ino eninteteson va mona batlize zavzagir. Ine dere uldiner da lanis lizuk tir ilarsaf ise me djumer da nazbeik di cuer.

Numen mile sardikye va gadikye veger nume koe mona ant zavzagir. Wori Fortunato vol gruper da va lan volgubef vielcek fu tiskir. Tire edje leve awalt tire tigir, pune va konaka viltara mal pokepaf lizuk gilder.

Zo evodapar kiren lizuk sye gitir aulaf. Gan gildeks me zo tuvudesir nume van nutiso xo ke viltara rwoder.

Moi konaka viltara, va artlanira ke bakayane lukastkirikye dem opaf gom wir. Bantan kev jaday zo viltayar nume tir poiskapaf ; va Fortunato vanlanir aze erur da ganon di zo preyutar.

Bat bakanik tir Gianetto Sanpiero, i tozekik kaaneyayas va goa ko widava, ise gan batultafa taksa zo skayeyer.

Bat tozekik grupecker da sardikye tir nazbeik ke Mateo Falcone viele va preyutara erur. Fortunato luxeon klabupur abdida ika tanoy talolk vas aluboy franc va zanara konaler.

Sardikye va tozekik koe fe koe nakki poke mona preyutar. Batcoba tir rietavaf vask. Vanion peroye ervokirikye dem beretraf tantazukot dem blafotaf bergok van mona artlanid.

Gan lano Tiodoro Gamba zo dirgad, i gan Tiodoro tiso vuwik ke Mateo Falcone. Ino erur kase Fortunato va tozekik co al wiyir. Sardye me welidar kalida Tiodoro bam drager da va trula mantode co firvir. Fortunato jontikedje maninde klokar nume va birga tere divgir. Batkane Gianetto Sanpiero zo gralomer.

Razdara va vask ke tozekik tir koncoba tapiletesa. Viele gadikeem ke Fortunato dimlanir, pune vere katcalar da kona divulaca su dilizer.

Mateo Falcone va zelt xelkatason vajoter. Tire nope rindera, bakanik en tir kaaneyan tozekik. Moion va linulara ke sardik volunt malyopar ise va varafa rupa nume gu « relmesik » va in askiper.

Tiodoro Gamba is inyon batultik va Gianetto Sanpiero dostad. Radimi sinafa mallanira is amlitarapa, Mateo Falcone toz pulvir. Wiyison va trula firviyina gan delmik pu nazbeye num vere gildayason va suza. Odjon perler, torigison va merodosteni tegi gu relmera ke intaf oc, va erudara is vosera ke Giuseppa kurenya gildayasa va fuza vol terektar.

Numaze dem zelt va nazbeye ko aala vanstar, megildeson va inyona saadara. Poar da Fortunato bliker aze va intaf antaf konolesik kan abdualban zelt balier.

Dere rupel

  • Prosper Mérimée : Francavaf suterotik ( 1803-1970 )
  • (fr) Mateo Falcone, dene Wikisource ( xantokrent )
  • Mateo FalconeMatéo Falcone ), kalkot- 2013 gan Sabrina Benkelloun, Kotavaxak dem Suterot dotay, banliz
Mateo Falcone
XANTO
Vergumvelt Mateo Falcone
Sutesik Prosper Mérimée
Ava Francava
Suterotinda Berpotam
Evla 1829
betara teza
  Tuveli icde Suteroteem