Loma:Savsafa patecta

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Savsafa patecta ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.