Loma:Dota ke Xayastana

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Dota ke Xayastana ».

Batu bu 8 tid koe bata loma, ke 8 varon.