Lofta (Ichthyaetus)

Teliz mal Wikipedia.
Lofta Va tiyara di terektal
Ichthyaetus
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
Veem Charadriiformes
Yasa Laridae
oxi
Ichthyaetus
Kaup, 1829
  Tuveli icde Sulemopa 

Lofta (Ichthyaetus) tir tani oxi ke Laridae yasa vey Charadriiformes veem. Gan Kaup bak 1829 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceem[betara | va krent betá]

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), 6 katca zo vertokad :

 • Ichthyaetus audouinii
 • Ichthyaetus hemprichii
 • Ichthyaetus ichthyaetus
 • Ichthyaetus leucophthalmus
 • Ichthyaetus melanocephalus
 • Ichthyaetus relictus

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

 • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Ichthyaetus is Charadriiformes
 • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Ichthyaetus is Charadriiformes
 • (en) vuest- : UICN : Ichthyaetus (Kaup, 1829)
 • (en) vuest- : Fauna Europaea : Ichthyaetus
 • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Ichthyaetus
 • (en) vuest- : Catalogue of Life : Ichthyaetus
 • (en) vuest- : NCBI : Ichthyaetus
 • (fr+en) vuest- : CITES : Ichthyaetus


  Yaseem is oxieem ke Loftadunol (Charadriiformes)
Bodjim (Turnicidae)Bodjim (Turnix)Bodjim (Ortyxelos) | Krepayot (Burhinidae)Krepayot (Burhinus)Krepayot (Esacus) | Krepayot (Chionidae)Krepayot (Chionis) | Krepayot (Pluvianellidae)Krepayot (Pluvianellus) | Krepayot (Haematopodidae)Krepayot (Haematopus) | Krepayot (Dromadidae)Krepayot (Dromas) | Krepayot (Ibidorhynchidae)Krepayot (Ibidorhyncha) | Muoga (Recurvirostridae)Muoga (Himantopus)Muoga (Cladorhynchus)Muoga (Recurvirostra) | Krepayot (Charadriidae)Krepayot (Vanellus)Krepayot (Erythrogonys)Krepayot (Peltohyas)Krepayot (Anarhynchus)Krepayot (Pluvialis)Krepayot (Charadrius)Krepayot (Thinornis)Krepayot (Elseyornis)Krepayot (Oreopholus)Krepayot (Phegornis)Krepayot (Hoploxypterus) | Zabel (Pluvianidae)Zabel (Pluvianus) | Dadjugot (Rostratulidae)Dadjugot (Rostratula)Dadjugot (Nycticryphes) | Muoga (Jacanidae)Muoga (Microparra)Muoga (Actophilornis)Muoga (Irediparra)Muoga (Hydrophasianus)Muoga (Metopidius)Muoga (Jacana) | Bodjim (Pedionomidae)Bodjim (Pedionomus) | Bodjim (Thinocoridae)Bodjim (Attagis)Bodjim (Thinocorus) | Dadjuga (Scolopacidae)Dadjuga (Bartramia)Dadjuga (Numenius)Dadjuga (Limosa)Dadjuga (Arenaria)Dadjuga (Prosobonia)Dadjuga (Calidris)Dadjuga (Limicola)Dadjuga (Limnodromus)Dadjuga (Scolopax)Dadjuga (Coenocorypha)Dadjuga (Lymnocryptes)Dadjuga (Gallinago)Dadjuga (Xenus)Dadjuga (Phalaropus)Dadjuga (Actitis)Dadjuga (Tringa) | Zabel (Glareolidae)Zabel (Cursorius)Zabel (Rhinoptilus)Zabel (Stiltia)Zabel (Glareola) | Lofta (Laridae)Krepay (Anous)Krepay (Gygis)Krepayiz (Rynchops)Lofta (Creagrus)Lofta (Rissa)Lofta (Pagophila)Lofta (Xema)Lofta (Chroicocephalus)Lofta (Hydrocoloeus)Lofta (Rhodostethia)Lofta (Leucophaeus)Lofta (Ichthyaetus)Lakro (Larus)Krepay (Gelochelidon)Krepay (Hydroprogne)Krepay (Thalasseus)Krepay (Sternula)Krepay (Onychoprion)Krepay (Sterna)Krepay (Chlidonias)Krepay (Phaetusa)Krepay (Larosterna) | Lakro (Stercorariidae)Lakro (Stercorarius) | Tcubay (Alcidae)Tcubay (Alle)Tcubay (Uria)Poriol (Alca)Poriol (Pinguinus)Tcubay (Cepphus)Tcubay (Brachyramphus)Tcubay (Synthliboramphus)Tcubay (Ptychoramphus)Tcubay (Aethia)Aspumta (Cerorhinca)Aspumta (Fratercula)