Krepay (Phaetusa)

Teliz mal Wikipedia.
Krepay Va tiyara di terektal
Phaetusa
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
Veem Charadriiformes
Yasa Laridae
oxi
Phaetusa
Wagler, 1832
  Tuveli icde Sulemopa 

Krepay (Phaetusa) tir tani oxi ke Laridae yasa vey Charadriiformes veem. Gan Wagler bak 1832 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceem[betara | va krent betá]

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), bati oxi tir tankatcafi :

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

  • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Phaetusa is Charadriiformes
  • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Phaetusa is Charadriiformes
  • (en) vuest- : UICN : Phaetusa (Wagler, 1832)
  • (en) vuest- : Fauna Europaea : Phaetusa
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Phaetusa
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Phaetusa
  • (en) vuest- : NCBI : Phaetusa
  • (fr+en) vuest- : CITES : Phaetusa


  Yaseem is oxieem ke Loftadunol (Charadriiformes)
Bodjim (Turnicidae)Bodjim (Turnix)Bodjim (Ortyxelos) | Krepayot (Burhinidae)Krepayot (Burhinus)Krepayot (Esacus) | Krepayot (Chionidae)Krepayot (Chionis) | Krepayot (Pluvianellidae)Krepayot (Pluvianellus) | Krepayot (Haematopodidae)Krepayot (Haematopus) | Krepayot (Dromadidae)Krepayot (Dromas) | Krepayot (Ibidorhynchidae)Krepayot (Ibidorhyncha) | Muoga (Recurvirostridae)Muoga (Himantopus)Muoga (Cladorhynchus)Muoga (Recurvirostra) | Krepayot (Charadriidae)Krepayot (Vanellus)Krepayot (Erythrogonys)Krepayot (Peltohyas)Krepayot (Anarhynchus)Krepayot (Pluvialis)Krepayot (Charadrius)Krepayot (Thinornis)Krepayot (Elseyornis)Krepayot (Oreopholus)Krepayot (Phegornis)Krepayot (Hoploxypterus) | Zabel (Pluvianidae)Zabel (Pluvianus) | Dadjugot (Rostratulidae)Dadjugot (Rostratula)Dadjugot (Nycticryphes) | Muoga (Jacanidae)Muoga (Microparra)Muoga (Actophilornis)Muoga (Irediparra)Muoga (Hydrophasianus)Muoga (Metopidius)Muoga (Jacana) | Bodjim (Pedionomidae)Bodjim (Pedionomus) | Bodjim (Thinocoridae)Bodjim (Attagis)Bodjim (Thinocorus) | Dadjuga (Scolopacidae)Dadjuga (Bartramia)Dadjuga (Numenius)Dadjuga (Limosa)Dadjuga (Arenaria)Dadjuga (Prosobonia)Dadjuga (Calidris)Dadjuga (Limicola)Dadjuga (Limnodromus)Dadjuga (Scolopax)Dadjuga (Coenocorypha)Dadjuga (Lymnocryptes)Dadjuga (Gallinago)Dadjuga (Xenus)Dadjuga (Phalaropus)Dadjuga (Actitis)Dadjuga (Tringa) | Zabel (Glareolidae)Zabel (Cursorius)Zabel (Rhinoptilus)Zabel (Stiltia)Zabel (Glareola) | Lofta (Laridae)Krepay (Anous)Krepay (Gygis)Krepayiz (Rynchops)Lofta (Creagrus)Lofta (Rissa)Lofta (Pagophila)Lofta (Xema)Lofta (Chroicocephalus)Lofta (Hydrocoloeus)Lofta (Rhodostethia)Lofta (Leucophaeus)Lofta (Ichthyaetus)Lakro (Larus)Krepay (Gelochelidon)Krepay (Hydroprogne)Krepay (Thalasseus)Krepay (Sternula)Krepay (Onychoprion)Krepay (Sterna)Krepay (Chlidonias)Krepay (Phaetusa)Krepay (Larosterna) | Lakro (Stercorariidae)Lakro (Stercorarius) | Tcubay (Alcidae)Tcubay (Alle)Tcubay (Uria)Poriol (Alca)Poriol (Pinguinus)Tcubay (Cepphus)Tcubay (Brachyramphus)Tcubay (Synthliboramphus)Tcubay (Ptychoramphus)Tcubay (Aethia)Aspumta (Cerorhinca)Aspumta (Fratercula)