Kyaxta bioga (1727)

Teliz mal Wikipedia.
Kyaxta bioga

Kyaxta bioga ( rossiavon Кяхтинский договор ; siniavon 恰克圖條約 ; manjuavon ᠵᡠᠸᠠᠨ ᡝᠮᡠ ᡥᠠᠴᡳᠨ ᡳ ᠪᡳᡨᡥᡝ ) tiyir tana taneafa bioga sugdayana gan rossiafo gindaxo isu Qing. Va kazaf dotrak exoneyer ise va jowa wale rossiafa Sibiria is Qing tawavo ke Mongola is Manjua titickayar. Gan Tulicen mu Sinia is Vladislavitc-Raguzinski mu Rossia koe Kyaxta jowafa widava ba 01/11/1727 aze gan Pyotr II gindik ke Rossia ba 06/06/1728 zo vlabeyer.

Kyaxta bioga va siniarossiafa jowa kene Kyaxta kuksa isu Argun titickayar. Do Nertcinsk bioga ( 1689 ) az Aygun bioga ( 1858 ), va exonera va noelafa jowa webeyer. Va rokopafa is kazafa skeda wal toloy vedey kene jowa dere suleyer. Pursara va aptolafa gomilara zo tentuyud, tulon teliz icde ikadigira va otcesik. Ostik, rossiaf dolekik is kazaxo va lana divpatectafa eka is lana arayafa tuzawodara belundayad. Ke aryona iksantura, sin gu culiek pu siniaf gindik zo tuzawodayad. Bioga tiyir ton baroy siatos : rossiavaf is latinavaf is manjuavaf vox mek siniavaf.

Teliz ke bioga[betara | va krent betá]

Bioga vas san-tanoy teliz ruldayar. Tel nelkaf va kazafa skeda is dobulafa tuzawodara suleyed :

  • I-eaf teliz isu XI-eaf va dili is kotabafa dotegira wal toloy vedey pulviyid ise va ava is grustara va arak ke valdig tuelimayad.
  • II-eaf teliz va ikadigira va otcesik suleyer.
  • III-eaf teliz isu VII-eaf va joweem titickayad. Ant tawavo kene Ob bost rone Gorbitsa kuksa ma zo gayar. Sedme bioga, bali ke bato tawavo gan permik ik walpulvira va daalara wal toloy vedey stekeon di zo gogotuyur.
  • VI-eaf teliz va kazafa skeda suleyer. Bata bioga dum aryona pu Rossia va yon gunt gijapaf loon dam telyon ke lo europafa patecta kristeyer, i ke patecta dem dolekik artlapis moo bira kal Kwantung.
  • V-eaf teliz va inkera va alkaf kizey koe Beijing rictayar.
  • VI-eaf teliz isu IX-eaf va pinta ke dobulafa skeda wal toloy vedey tuelimayad, nope birtaf bolk ke bazaxoroti is kitsend.
  • VIII-eaf teliz isu X-eaf va nuva is diotexa ta maera va direkefa koboda prilayad.
Kyaxta bioga
Zovdom va savsaf folk ke Kyaxta
Ugal is xo
Evla 01/11/1727
Patecta   Rossia
Sinia
Debala Kyaxta Buryata, Rossia )
Korobik
Vladislavitc-Raguzinski ( rossiaf )
Tulicen ( siniaf )
betara teza
  Tuveli icde Izvopa