Bempok (Phaethontidae)

Teliz mal Wikipedia.
Bempok Va tiyara di terektal
Phaethontidae
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
Veem Phaethontiformes
yasa
Phaethontidae
Brandt, 1840
  Tuveli icde Sulemopa 

Bempok (Phaethontidae) tir tana yasa ke Phaethontiformes veem. Gan Brandt bak 1840 taneon zo pimtayar.

Vexala dem oxieem[betara | va krent betá]

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), bata yasa tir tanoxifa :

Vexala dem oxieem
Kotavaf yolt Oxi Ewava Katcalaks
1 Bempok (Phaethon) Phaethon
(Linnaeus, 1758)

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

  • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Phaethontidae is Phaethontiformes
  • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Phaethontidae is Phaethontiformes
  • (en) vuest- : Fauna Europaea : Phaethontidae
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Phaethontidae
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Phaethontidae
  • (en) vuest- : NCBI : Phaethontidae
  • (fr+en) vuest- : CITES : Phaethontidae


  Yaseem is oxieem ke Bempokdunol (Phaethontiformes)
Bempok (Phaethontidae)Bempok (Phaethon)