Bempok (Phaethon)

Teliz mal Wikipedia.
Bempok Va tiyara di terektal
Phaethon
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
Veem Phaethontiformes
Yasa Phaethontidae
oxi
Phaethon
Linnaeus, 1758
  Tuveli icde Sulemopa 

Bempok (Phaethon) tir tani oxi ke Phaethontidae yasa vey Phaethontiformes veem. Gan Linnaeus bak 1758 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceem[betara | va krent betá]

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), 3 katca zo vertokad :

 • Phaethon aethereus
 • Phaethon lepturus
 • Phaethon rubricauda

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

 • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Phaethon is Phaethontiformes
 • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Phaethon is Phaethontiformes
 • (en) vuest- : UICN : Phaethon (Linnaeus, 1758)
 • (en) vuest- : Fauna Europaea : Phaethon
 • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Phaethon
 • (en) vuest- : Catalogue of Life : Phaethon
 • (en) vuest- : NCBI : Phaethon
 • (fr+en) vuest- : CITES : Phaethon


  Yaseem is oxieem ke Bempokdunol (Phaethontiformes)
Bempok (Phaethontidae)Bempok (Phaethon)