Vawa ke Sibiria

  Tuveli icde Izvopa 
Teliz mal Wikipedia.

Vawa ke Sibiria

Vawa ke Sibiria ( rossiavon Сибирский тракт ), dere grupena yolton gu vawa mal Moskva ( Московский тракт ) ok Vawapa ( Большой тракт ), tir izvafa vawa kagluyayasa va europafa Rossia gu Sinia koo Sibiria. Vegedura va vawa gan Pyotr gindik zo kexiyir, arti toloy aksat radimi zoltera va Nertcinsk bioga ba 22/11/1689, voxen kobavera bak 1730 anton zo tozuyud aze isti mon XIX-eafa decemda.

Vawa ke Sibiria

Vawa tigiyir mal Moskva, taneon wetce vawa ke Vladimir koo Murom az Kozmodemyansk az Kazan az Perm az Kungur az Yekaterinburg az Tyumen az Tobolsk az Tara az Kainsk az Tomsk az Yeniseysk az Irkutsk az Verxneudinsk az Nertcinsk kal Kyaxta kazaxo jowon ice Sinia. Koyasik koo Mongola az Gobi letaxo kaikon wan lakiyid, kal lan tuvel ke Rebavegapa koe Kalgan.

Titi XIX-eafa decemda, zalor geon zo arrundayar. Mal Tyumen, vawa tigiyir koo Yalutorovsk az Icim az Omsk az Tomsk az Krasnoyarsk az Atcinsk aze va savsafa vawa ko Irkutsk kazokeveyer. Vawa ke Sibiria wan tiyir bliafa etola kagluyasa va Sibiria gu Europa kali ironokafa sanda ke XIX-eafa decemda aze gan remsibiraf kelot zo ikaplekuyur.

Vawa va siniaf warzeks mal Kyaxta kal Moskva rembureyer, nelkon va yelada vox dere leso is aryon doleks. Moni 1860, tandeafa mordara tiyir dem yelada vas 6000 decitor numen vawa gu « vawa ke yelada » dere zo yoltayar. Fentugalon, zalor kan impadimotafa teremta impana gan okol zo gilaskiyir. Yelada artlakisa ko Europa koo Rossia banugale tiyir ke lokiewafa duga is tcazapafa loon dam tela koyayasa moo bira.

Vawa ke Sibiria

Koyasik koe Yekaterinburg bak XVIII-eafa decemda

Vawafa golda ke Irkutsk

Remlapira va Angara poke Irkutsk