Skapopa

Teliz mal Wikipedia.

Skapopa tir ki ke ayaf is seltaf opeem opon vayasi va flira ke skapa, trabe pimtara va warzera is vindara is raweyara va kiewega ik zanoxa isu drunara.