Morozivka/liwot

Teliz mal Wikipedia.
Tigixo ke Morozivka koe Ukraina
Elimafo tigixo ke Morozivka