Loma:Wafra dem voa

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Wafra dem voa ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.