Loma:Viduidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Viduidae ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.