Loma:Talpidae

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 16 volveyloma, anton digir, ke 16 kotron.

C

D

E

G

M

N

P

S

T

U

Lomolkeem « Talpidae ».

Batu bu 132 tid koe bata loma, ke 132 varon.

E