Loma:Remizidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Remizidae ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.