Loma:Ravlemind

Teliz mal Wikipedia.

Watsafa vexala dem trogarn is ravlem

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 2 volveyloma, anton digir, ke 2 kotron.

P

R

  • RW(13 P)

Lomolkeem « Ravlemind ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.