Loma:Pseudocheiridae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 6 volveyloma, anton digir, ke 6 kotron.

H

P

Lomolkeem « Pseudocheiridae ».

Batu bu 43 tid koe bata loma, ke 43 varon.

E