Loma:Piciformes

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 9 volveyloma, anton digir, ke 9 kotron.

B

C

G

I

L

M

P

R

S

Lomolkeem « Piciformes ».

Batu bu 81 tid koe bata loma, ke 81 varon.