Loma:Phalangeridae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 6 volveyloma, anton digir, ke 6 kotron.

A

P

S

T

W

Lomolkeem « Phalangeridae ».

Batu bu 57 tid koe bata loma, ke 57 varon.

E