Loma:Paraguaya

Teliz mal Wikipedia.

Teliz icde Paraguaya

Lomolkeem « Paraguaya ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.