Loma:Kainuu Gola

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Kainuu Gola ».

Batu bu 8 tid koe bata loma, ke 8 varon.