Loma:Gruidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Gruidae ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.