Loma:Ewala ke Kariba Bira

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Ewala ke Kariba Bira ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.