Loma:Espana

Teliz mal Wikipedia.

Teliz icde Espana

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

W

Lomolkeem « Espana ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.