Loma:Castoridae

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

C

Lomolkeem « Castoridae ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.