Aller au contenu

Loma:Canidae

  Tuveli icde Sulemopa 
Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 13 volveyloma, anton digir, ke 13 kotron.

A

C

D

L

N

O

S

U

V

Lomolkeem « Canidae ».

Batu bu 200 tid koe bata loma, ke 248 varon.

(darebu) (direbu)

B

(darebu) (direbu)