Loma:Callaeidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Callaeidae ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.