Loma:Burhinidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Burhinidae ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.