Loma:Apterygidae

Teliz mal Wikipedia.

Lomolkeem « Apterygidae ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.