Erodotos

Teliz mal Wikipedia.
Herodotus Massimo Inv124478.jpg

Erodotos ( savsellasavon Ἡρόδοτος / Hêródotos ) tiyir ellasaf izvopik isu tawavopik.

Ticlapira va Nil bost kal toleafa luxona bak -V-eafa decemda.