Asutdunol (Coraciiformes)

Teliz mal Wikipedia.
Asutdunol Va tiyara di terektal
Coraciiformes
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
veem
Coraciiformes
Forbes, 1884
  Tuveli icde Sulemopa 


Asutdunol (Coraciiformes) tir tan veem ke Aves ( zverieem ) pula. Gan Forbes bak 1884 taneon zo pimtayar.

Vexala dem yaseem is oxieem[betara | va krent betá]

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), 6 yasa zo vertokad :

Pulasa vuestexa is xantaza[betara | va krent betá]

  • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Coraciiformes
  • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Coraciiformes
  • (en) vuest- : Fauna Europaea : Coraciiformes
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Coraciiformes
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Coraciiformes
  • (en) vuest- : NCBI : Coraciiformes
  • (fr+en) vuest- : CITES : Coraciiformes


  Veemeem ke Aves (zverieem)
Veem : Waikoydunol (Struthioniformes)Guldaydunol (Rheiformes)Egudodunol (Tinamiformes)Mispodunol (Apterygiformes)Narkoydunol (Casuariiformes)Nudoldunol (Anseriformes)Wildunol (Galliformes)Mertoydunol (Gaviiformes)Zioskdunol (Sphenisformes)Nankeydunol (Procellariiformes)Napteydunol (Podicipediformes)Jergoldunol (Phoenicopteriformes)Bempokdunol (Phaethontiformes)Aladaydunol (Ciconiiformes)Zenkidunol (Pelecaniformes)Limatcdunol (Suliformes)Kiizdunol (Accipitriformes)Buomidunol (Otidiformes)Ipomizdunol (Mesitornithiformes)Ipomotdunol (Cariamiformes)Ipomdunol (Gruiformes)Luzmiceldunol (Eurypygiformes)Loftadunol (Charadriiformes)Dirbekodunol (Columbiformes)Abguzdunol (Musophagiformes)Jubivodunol (Pterocliformes)Timpumodunol (Opisthocomiformes)Woyekdunol (Cuculiformes)Murtoydunol (Strigiformes)Sempuzdunol (Caprimulgiformes)Arzentidunol (Apodiformes)Snavolzveridunol (Coliiformes)Wijadunol (Trogoniformes)Asutimdunol (Leptosomiformes)Asutdunol (Coraciiformes)Bumkidadunol (Bucerotiformes)Dzagadunol (Piciformes)Zertekdunol (Psittaciformes)Prokladunol (Passeriformes)
  Yaseem is oxieem ke Asutdunol (Coraciiformes)
Asut (Coraciidae)Asut (Coracias)Asut (Eurystomus) | Asut (Brachypteraciidae)Asut (Brachypteracias)Asut (Geobiastes)Asut (Atelornis)Asut (Uratelornis) | Asutez (Alcedinidae)Asutez (Actenoides)Asutez (Melidora)Asutez (Lacedo)Asutez (Tanysiptera)Asutez (Cittura)Asutez (Clytoceyx)Asutez (Dacelo)Asutez (Caridonax)Asutez (Pelargopsis)Asutez (Halcyon)Asutez (Todiramphus)Asutez (Syma)Asutez (Ispidina)Asutez (Corythornis)Asutez (Alcedo)Asutez (Ceyx)Asutez (Chloroceryle)Asutez (Megaceryle)Asutez (Ceryle) | Asut (Todidae)Asut (Todus) | Asut (Momotidae)Asut (Hylomanes)Asut (Aspatha)Asut (Momotus)Asut (Baryphthengus)Asut (Electron)Asut (Eumomota) | Asut (Meropidae)Asut (Nyctyornis)Asut (Meropogon)Asut (Merops)