Astopol

Teliz mal Wikipedia.
Grivokasu bu
Grivokasu bu

Obral : grivokasu bu icde dunolafa katca ‼

Page de désambigüisation
Page de désambigüisation
Batu bu tir grivokasu bu.

Kiren, bat yolt ( Okol ) tir miltazukaf gu konaka solwifa moukolafa apta iku katca iku oxi iku yasa. Tulon krulded :