Olympe de Gouges

Teliz mal Wikipedia.

Olympe de Gouges ( 1748 - 1793 )

Olympe de Gouges ( Marie Gouze tise inaf yoltack ) tir francaf suterotik az gaderopik.

Abdi Francafa Artowara, va avlotcafa wenyama gader.

Sutelasik va « Daktera va rokeem ke ayikya is wideyikya », mu wideyaf is gaderopaf rokeem ke ayikya is mu tunera va levetiruca al suteper. Wetce tan tanealik ke francafa ayikyeva zo torigir.

Tcakesa va lugavuca ke artowasa Montagnard grelta, koe Paris bak 1793 zo bastakar.


Ronoksudana klita[betara | va krent betá]

Sanegafa liwomba : Olympe de Gouges, ayikyevikya

Olympe de Gouges
Olympe de Gouges
 Blira 1748 - 1793
 Vedeyot Franca


  Tuveli icde Izvopa