Loma:Vegedunava

Teliz mal Wikipedia.

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 2 volveyloma, anton digir, ke 2 kotron.

K

Lomolkeem « Vegedunava ».

Batu bu 12 tid koe bata loma, ke 12 varon.